Aktualności KIS

Zwiedzanie Szybu Maciej w Zabrzu

W dniu 09.02.2016. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej „Drogowskaz” zwiedzili Szyb Maciej. Szyb Maciej to zespół obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Concordia”. Nazwa szybu pochodzi od imienia barona Macieja Wilczka, właściciela zabrzańskich dóbr. Wraz z wyczerpaniem złóż węgla kamiennego przekształcono szyb w studnię głębinową, a budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie oraz otoczenie związane z dawnym zakładem górniczym udostępniono do zwiedzania.

Więcej...

Studeci z Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego gościli w KIS

Studeci z Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego gościli w KIS

Studenci III roku Zdrowia Publicznego w ramach przedmiotu „ Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna” pod kierunkiem pani dr n. med. Joanny Holeckiej - Woźniak poprowadzili warsztaty pn. „Choroby cywilizacyjne”. W zajęciach w ramach 3 grup udział wzięło 37 osób. Uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczącej zdrowego trybu życia, szkodliwego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka oraz uczyli się dokonywać w sposób prawidłowy pomiarów ciśnienia tętniczego.

Więcej...

Świąteczne Warsztaty Plastyczne w KIS-ie

Świąteczne Warsztaty Plastyczne w KIS-ie

Do świąt Bożego Narodzenia pozostało już tylko kilka dni, jeszcze ostatnie zakupy, porządki, strojenie domów i mieszkań oraz ubieranie choinki. W Klubie Integracji Społecznej również zapanowała świąteczna atmosfera, a to za sprawą bożonarodzeniowych warsztatów plastycznych. Zaprosiliśmy wszystkich chętnych uczestników na zajęcia manualne, podczas których każdy mógł własnoręcznie wykonać ozdoby świąteczne, stworzyć autorskie, niepowtarzalne dzieła i udekorować nimi „kisową” choinkę.

Więcej...

Odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej

W dniu 18 listopada 2015 r. w Katowicach odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Kongres zgromadził przedstawicieli kilkunastu podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym z terenu województwa śląskiego. Obok reprezentantów Centrów i Klubów Integracji Społecznej, uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, których obecność była nieodzowna, zwłaszcza w kontekście szerzenia idei tworzenia podmiotów integracyjnych, które są pomostem między pracą socjalną a rynkiem pracy, a także ważnym ogniwem sektora ekonomii społecznej.

Więcej...

Profilaktyka onkologiczna dla uczestniczek KIS

Profilaktyka onkologiczna dla uczestniczek KIS

Od początku działalności Klubu Integracji Społecznej nasi klienci mogą liczyć na wsparcie specjalistów z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Aktualnie podjęliśmy współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Więcej...

Program profilaktyczny „Jestem aktywny – nie używam”

Program profilaktyczny „Jestem aktywny – nie używam”

Obniżający się wiek pierwszych eksperymentów ze środkami odurzającymi skłonił pracowników Klubu Integracji Społecznej do opracowania autorskiego programu profilaktycznego pn. „Jestem aktywny – nie używam” adresowanego do zabrzańskiej młodzieży, objętej nadzorem kuratora, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Więcej...

Zajęcia w KIS już trwają

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE w ramach RPO dla województwa śląskiego pn. „Drogowskaz" ruszyła pierwsza edycja zajęć w Klubie Integracji Społecznej. Głównym celem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa realizowana poprzez aktywne formy zajęć grupowych, wsparcie indywidualne, działania pobudzające do aktywności w sferze zawodowej i społecznej.

Więcej...

Piknik rodzinny pod hasłem: "Rodzina razem w Zabrzu - od juniora do seniora”

Piknik rodzinny pod hasłem: "Rodzina razem w Zabrzu - od juniora do seniora”

Ta miejska impreza doczekała się swojej drugiej edycji. W dniu 05.09.2015r., na scenie Śląskiego Rancha przy ul. Webera na zabrzan czekało moc atrakcji. Klub Integracji Społecznej jako partner UM również włączył się w organizację pikniku. Przygotowaliśmy stoisko warsztatowo-edukacyjne. Naszym celem była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Zabrza poprzez ekspresję twórczą.

Więcej...