Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze


KOORDYNATORZY PROJEKTU
Tel. 32 277 78 32
mail: