O PALu

Celem działania Programu Aktywności Lokalnej w Mikulczycach jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. W chwili obecnej swoją siedzibę mamy przy Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej Mikulczyce.