Pisali o nas

Wręczono nagrody „Gminom przyjaznym ekonomii społecznej 2016”

31 marca 2017 r. w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach Forum Międzysektorowego na temat ”Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych zainteresowanych tematyką kreowania aktywnej polityki lokalnej...

http://es.rops-katowice.pl/wreczono-nagrody-gminom-przyjaznym-ekonomii-spolecznej-2016/

Wybrano Śląską Radę Podmiotów Reintegracyjnych

Publikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - " Działania na rzecz aktywnej integracji"

Zapraszamy do lektury publikacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - " Działania na rzecz aktywnej integracji"
Publikacja zawiera 2 artykuły autorstwa naszych pracowników : "Zabrzański KIS integruje skutecznie" oraz "Współpraca się opłaca - działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
 

Odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej

W dniu 18 listopada 2015 r. w Katowicach odbył się Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Kongres zgromadził przedstawicieli kilkunastu podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym z terenu województwa śląskiego. Obok reprezentantów Centrów i Klubów Integracji Społecznej, uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, których obecność była nieodzowna, zwłaszcza w kontekście szerzenia idei tworzenia podmiotów integracyjnych, które są pomostem między pracą socjalną a rynkiem pracy, a także ważnym ogniwem sektora ekonomii społecznej. Kongres, który był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania Centrów i Klubów Integracji Społecznej w lokalnym środowisku, otworzyła Pani Bożena Borowiec – dyrektor ROPS.

Cztery podmioty z naszego województwa zaprezentowały swoją działalność i osiągnięcia. Były to: Klub Integracji Społecznej z Dąbrowy Górniczej (pani Monika Wróbel), Klub Integracji Społecznej z Zabrza (pani Maria Kowalczyk- Cichy), Centrum Integracji Społecznej z Mikołowa (pani Izabella Konieczny) oraz Centrum Integracji Społecznej z Częstochowy (pan Sławomir Radosz). Doświadczeniem spoza województwa podzieliła się pani Justyna Rozbicka- Stanisławska z Centrum Integracji Społecznej z Gdańska. Podczas Kongresu specjaliści z zakresu spraw społecznych przekazali swoje spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz współpracy trójsektorowej. Pan Józef Wojtas z Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie podkreślił szczególną rolę CIS i KIS w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Pan Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych zaprezentował drogę oraz rozwój Klubów i Centrów Integracji Społecznej w ostatnich 10 latach. Problematykę finansowania podmiotów integracji społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przybliżyła uczestnikom Kongresu Pani Anna Cekiera z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kongres organizowany był w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zródło: http://es.rops-katowice.pl

Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014

Uroczystość wręczenia nagród w konkursach zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 roku

 

W ostatnim dniu marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech konkursów zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 r. i koordynowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

 • „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”,
 • „Gmina przyjazna rodzinie”,
 • „Plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim”.

Nagrody laureatom konkursów wręczyła Wicemarszałek Aleksandra Skowronek. Gościom przybyłym na uroczystość przybliżono założenia wszystkich konkursów oraz dokonania zwycięzców.

Przypomnijmy:

Celem konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014” był wybór gmin najbardziej zaangażowanych w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i najaktywniej wspierających oraz współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej. Celem przedsięwzięcia było także promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Laureatami konkursu oraz zdobywcami tytułu Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014 zostały następujące gminy:

 • I miejsce – Gmina Bielsko-Biała
 • II miejsce – Gmina Mikołów
 • III miejsce – Gmina Zabrze

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie” został zorganizowany w ramach projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Promował działania na rzecz wsparcia rodzin, kreowania pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli oraz znaczenia w społeczności lokalnej. Jego celem było wyróżnienie gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Laureatami konkursu zostały następujące gminy:

 • I miejsce – Gmina Sosnowiec
 • II miejsce – Gmina Łazy
 • III miejsce – Gmina Bielsko-Biała

Celem konkursu na „Plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim” było zachęcenie do podejmowania działań na rzecz nawiązywania partnerstw lokalnych oraz rozwoju ekonomii społecznej poprzez wyłonienie oraz popularyzację najlepszego plakatu promującego ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne. Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce – Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
 • II miejsce – Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
 • III miejsce – Spółdzielnia Socjalna OFKA z Cieszyna

Wystawa plakatów nadesłanych na ten konkurs uświetniła uroczystość rozdania nagród.