Kadra

Kierownik KIS

  • Maria Kowalczyk - Cichy


Specjalista Pracy Socjalnej-konsultant

  • Andrysiak Izabela
  • Karina Kukuła-Wielgus


Psycholog

  • Agata Zasada
  • Agnieszka Sławik


Konsultant ds. reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego

  • Joanna Walczak
  • Katarzyna Mydlarz
  • Łukasz Golus


Obsługa Prac Społecznie - Użytecznych

Referent

  • Agnieszka Grzyb

Inspektor

  • Adrian Barszcz