Kadra

  • Anna Herman-Latos
    Starszy specjalista pracy socjalnej
    Konsultant ds. działań o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej
    Animator Lokalny

  • Karolina Krysiak
    Pracownik socjalny