Kadra

 • Beata Jeziorska 
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  Konsultant ds. działań o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej/
  Animator Lokalny

 • Anna Herman-Latos
  Starszy specjalista pracy socjalnej
  Konsultant ds. działań o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej