Drogowskaz - projekt realizowany przez MOPR Zabrze, od 01.07.2015r do 31.12.2017 r. o wartości 5 000 000zł,
dofinansowanie 4 250 000zł, wkład własny 750 000zł, w ramach Poddziałania 9.1.6 RPO WSL 2014-2020.


Projekt “Drogowskaz”

Drogowskaz – projekt realizowany przez MOPR w Zabrzu od 01.07.2015r. do 31.12.2017r. ma na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych 500 osób objętych kontraktem socjalnym oraz 100 osób objętych działaniami w ramach Programów Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do klientów Ośrodka zamieszkujących w Zabrzu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dostosowane do zdiagnozowanych indywidualnie potrzeb formy wsparcia w postaci m.in. warsztatów, treningów umiejętności społeczno-zawodowych, uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej mają na celu odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Uczestnictwo w projekcie umożliwiającym skorzystanie z usług o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym ma doprowadzić do podniesienia bądź uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu.

Dla Osób Niepełnosprawnych przygotowano rozbudowane działania w postaci instrumentów aktywnej integracji oraz działań środowiskowych.


Najnowsze aktualności

Wspólny Piknik w Parku 12C w Zabrzu

W dniu 22.06.2017r. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wybrali się na wspólny Piknik w Parku 12C w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43. Mieliśmy okazję zwiedzić Park Techniki wojskowej. Przewidziano inne liczne atrakcje: prawdziwą Plażę, mini basen, kamienny labirynt, poczęstunek na świeżym powietrzu który wspólnie przygotowano. Dopisała piękna pogoda i dobre humory. Początek lata był prawdziwie udany.

Więcej...

"Spotkanie z książką"

W dniu 21.06.2017r w PAL-Mikulczyce odbylo sie spotkanie w ramach współpracy z Biblioteką Miejska filia nr 5 Mikulczyce. Naszym gościem była pani Dagmara Łągiewka która zaznajomiła uczestników projektu "Drogowskaz" z funkcjonowaniem bibliotek na terenie Zabrza. Tematem przewodnim zajeć było "spotkanie z książką". Spotkanie służyło pogłębieniu wiedzy w temacie literatury i zachęceniu PALowiczów do odwiedzin w zabrzańskich filiach Biblioteki Miejskiej.

Więcej...

Dzień Sąsiada - reportaż

Spotkanie sąsiedzkie już za nami – na nowo po sąsiedzku.
Było ciekawie, zabawnie, rodzinnie i po sąsiedzku. Dziękujemy, że chcieliście spędzić ten dzień razem z nami.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego by to spotkanie miało taką oprawę:

Więcej...

Wizyta w ZCRP

W dn 05.06.2017r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z zakresu zakładania działalności gospodarczej. W tym celu wspólnie z grupą uczestników odwiedziliśmy Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie uzyskaliśmy wiele cennych informacji dotyczących procedury zakładania własnej firmy. Podczas spotkania z pracownikami Centrum uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami i źródłami uzyskania dofinansowania do działalności gospodarczej.

Więcej...

Spotkanie z Seniorami - dzielnicowi

W dniu 30.05.2017r. W PAL-u biskupickim odbyło się kolejne spotkanie z Seniorami.
W kameralnym gronie można było zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Warto o tym rozmawiać co też potwierdzili sami uczestnicy spotkania.

Więcej...

Festyn z okazji Dnia Dziecka - relacja

W dniu 01.06.2017r w ramach działań Programu Aktywności Lokalnej-Mikulczyce we współpracy z Forum "Razem" i Zespołem Szkół nr 10 w Zabrzu Mikulczycach odbył się Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska lokalnego dzielnicy Mikulczyce w ramach projektu "Drogowskaz".

Program Festynu wzbogaciła obecność Straży Miejskiej, która przeprowadzała akcję znakowania rowerów, Ochotniczej Straży Pożarnej Mikulczyce i Makoszowy, które przeprowadziły zawody strażackie i pokazy
wozów.

Więcej...