Drogowskaz - projekt realizowany przez MOPR Zabrze, od 01.07.2015r do 31.12.2017 r. o wartości 5 000 000zł,
dofinansowanie 4 250 000zł, wkład własny 750 000zł, w ramach Poddziałania 9.1.6 RPO WSL 2014-2020.


Projekt “Drogowskaz”

Drogowskaz – projekt realizowany przez MOPR w Zabrzu od 01.07.2015r. do 31.12.2017r. ma na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno–zawodowych 500 osób objętych kontraktem socjalnym oraz 100 osób objętych działaniami w ramach Programów Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do klientów Ośrodka zamieszkujących w Zabrzu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dostosowane do zdiagnozowanych indywidualnie potrzeb formy wsparcia w postaci m.in. warsztatów, treningów umiejętności społeczno-zawodowych, uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej mają na celu odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Uczestnictwo w projekcie umożliwiającym skorzystanie z usług o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym ma doprowadzić do podniesienia bądź uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu.

Dla Osób Niepełnosprawnych przygotowano rozbudowane działania w postaci instrumentów aktywnej integracji oraz działań środowiskowych.


Najnowsze aktualności

Budżet partycypacyjny IV edycja

Tak jak w poprzednim roku postanowiliśmy zawalczyć o zmianę – zmianę naszego otoczenia. Ciężka praca, garść pomysłów i projekt pod numerem P0055 złożony do UM Zabrze. Teraz czekamy na ocenę formalną. "Centrum Aktywności i Wypoczynku" w Zabrzu Biskupicach – to pomysł na stworzenie miejsca rekreacji dla wszystkich. Więcej o projekcie napiszemy gdy tylko zostanie on zatwierdzony.

Trzymajcie kciuki!

Więcej...

Wyjazd integracyjny Do Izby Tradycji „Wiejska Chata” w Gliwicach-Bojkowie

W ramach realizacji projektu „Drogowskaz”, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mają możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju warsztatach, imprezach oraz wyjazdach integracyjnych. W dniu 8.08.2017r. odbył się jednodniowy wyjazd do Izby Tradycji „Wiejska Chata” w Gliwicach-Bojkowie oraz warsztaty muzealne. Uczestnicy podczas warsztatów poznali historię zachowania czystości i higieny, w tym zapoznali się z różnymi urządzeniami oraz narzędziami, które pozwoliły człowiekowi utrzymać czystość i przestrzegać higieny osobistej na przestrzeni wieków.

Więcej...

Zwiedzenie dzielnicy i poznanie historii Mikulczyc

W dniu 10.08.2017r odbylo sie spotkanie ktorego celem bylo zwiedzenie dzielnicy i poznanie historii Mikulczyc. Naszemu spotkaniu przewodzili pasjonaci historii Zabrza pan Rafal Tylenda oraz pan Slawomir Nadolski. Palowicze mieli okazje zobaczyć wzgórze kościelne przy parafii Sw. Wawrzyńca gdzie znajduja sie pozostalosci ze starego ołtarza. Podziwialismy malowidla na jednej z klatek schodowych. Spotkanie zawieralo elementy edukacyjno-poznawcze oraz dawalo mozliwosc przebywania w plenerze.

Więcej...

Zajęcia manualne

Spotkanie cykliczne  w dniu 27.07.2017

Celem spotkania było wykonanie ozdobnego drzewka metodą cukierkową.
Uczestnicy z zapałem ozdabiali doniczki oraz mocowali nasadę drzewka przy pomocy gipsu budowlanego.
Wytrwale dążono do ukończenia prac, gdyż efekt końcowy bardzo cieszył oczy.

Spotkanie cykliczne  w dniu 03.08.2017

Warsztaty artystyczne miały na celu wykonanie zakładek do książek z filcu oraz innych materiałów dekoracyjnych. Powstały prace o bardzo indywidualnym charakterze i oryginalnych kształtach.

Więcej...

Impreza integracyjna w stylu PRL

W dn. 27.07.2017r. w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Brysza odbył się piknik integracyjny, w którym wzięło udział 30 uczestników KIS, mieszkańcy Domu i zaproszeni goście. Impreza miała charakter międzypokoleniowy, a KIS był jej współorganizatorem. Zabawa odbyła się w klimacie PRL , trudnych czasach choć jednocześnie budzących wiele dobrych wspomnień, bo przypadających na okres młodości starszego pokolenia.

Więcej...

Lipiec w PAL Mikulczyce obfitowal w wiele działań...

Pracowaliśmy nad ozdobnymi drzewkami, piekliśmy ciasta do naszej letniej kawiarenki,tworzyliśmy z drzewa piękne koty.
W sierpniu zapraszamy na kolejne atrakcje.

Więcej...