Gra planszowa Ekonomia Społeczna

W KIS testowaliśmy nowe narzędzie edukacyjne, którym jest gra planszowa „Ekonomia Społeczna”. Rozgrywki poprowadziła Spółdzielnia Socjalna FAJNA. Celem gry jest zapoznanie uczestników z podstawami modelu działania organizacji funkcjonujących w obrębie sektora ekonomii społecznej. Gra ta może być w szczególności przydatna dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Uczy odpowiedzialności i współpracy, pozwala sprawdzić się w trudnych sytuacjach, a tym samym przyczynia się do do rozwoju zachowań społecznych młodzieży. Uczestnicy gry zyskują gotowy pakiet wiedzy o sektorze ekonomii społecznej i zasadach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Dla osób zawodowo pracujących z młodzieżą gry są nieodpłatnie dostępne w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Katowicach nr tel. 32 730 68 87.

 

Wróć